Kao drugu asocijaciju na uniformisanje, gotovo sa istim značajem, budi nam i izviđaštvo. Još od početka 20. veka kada je engleski general Robert Baden Powell okupio prvu družinu dečaka i time označio početak Skautizma, izviđačka uniforma i marama postale su glavna obeležja i prepoznatljivi znak svih izviđača sveta. U Srbiji je Miloš Đ. Popović na Đurđevdan 1911. godine osnovao prvu četu izviđača, a od Kralja Petra dobio je 500 zlatnika za početak rada i nabavku uniformi. Uniforme su se sve više razvijale i postale simbol jedinstva i pripadnosti najvećem svetkom pokretu koji danas okuplja preko 40 miliona dece i mladih u gotovo svim državama sveta.

You may also like...

Popular Posts